Szkolenie w FAKRO

 • 27 June 2015
 • Małgorzata

W dniach 16-17 czerwca 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie biorący udział w projekcie Akademia młodego zawodowca wzięli udział w szkoleniu w firmie FAKRO w Nowym Sączu. Jednym z elementów szkolenia było zwidzanie fabryki okien.

Spotkania z pracodawcami w ramach Kuźni Dobrych Praktyk

 • 25 June 2015
 • Małgorzata
Szkoła-Biznes

W czasie trwania projektu Praktyka czyni mistrza w ramach Kuźni Dobrych Praktyk odbywały się spotkania z pracodawcami organizowane i prowadzone przez Animatorkę Kuźni Dobrych Praktyk. 

W okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. odbywały się spotkania, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, dyrektorzy i nauczyciele częstochowskich szkół zawodowych i technicznych oraz uczniowie tych szkół.

Rozpoczęła się sesja egzaminacyjna maj-lipiec 2015

 • 15 June 2015
 • Małgorzata
Egzamin zawodowy

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, działając na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.), ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wizyta uczniów w firmie SAXIFRAGA w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

 • 25 May 2015
 • Małgorzata
SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

Uczniowie  Gimnazjum w Częstochowie uczestniczyli w Dniach Otwartych w firmie SAXIFRAGA w Częstochowie przy ul. Krakowskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i Centrum Informacji Zawodowej.

Wizyta uczniów w Oczyszczalni ścieków WARTA

 • 25 May 2015
 • Małgorzata
SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

W ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ w dniu 21 maja 2015 r. odbyła się wycieczka do Oczyszczalni ścieków WARTA w Częstochowie przy ul. Srebrnej. Uczestnikami byli uczniowie wraz z opiekunem Gimnazjum w Częstochowie.

Uczniowie zapoznali się z całym ciągiem technologicnym oczyszczania ścieków. Od stacji krat, poprzez piaskownik, odtłuszczacz, osadniki, reaktory biologiczne aż do przeróbki osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków do odbiornika.

Wizyta uczniów w Elektrociepłowni w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

 • 21 May 2015
 • Małgorzata
SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

Uczniowie  Gimnazjum Nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i Gimnazjum im Jana Kochanowskiego we Wrzosowej uczestniczyli w Dniach Otwartych w Elektrociepłowni FORTUM w Częstochowie. Wizyta odbyła się w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i Centrum Informacji Zawodowej.

Wizyta uczniów w firmie KOBNEXT w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

 • 21 May 2015
 • Małgorzata
SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki uprzejmości firmy KOBNEXT, w dniu 19 maja 2015 r. uczniowie  gimnazjum w Częstochowie uczestniczyli w wizycie studyjnej na budowie szpitala onkologicznego przy ul. Warszawskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i Centrum Informacji Zawodowej.

Uczniowie zapoznali się z organizacją placu budowy i z zakresem robót wykończeniowych i instalacyjnych.
Kolejne wycieczki w ramach projektu zaplanowane są w kolejnych tygodniach.

Strony